Representanter i Samarbeidsutvalget 2014/2015

Martin M Williams                            Foreldrerepresentant
Leif Johan Hestvik                          Foreldrerepresentant

Kristin K Nordh                                Ansattrepresentant
Sissel Gundersen                            Ansattrepresentant

Tony Grødahl                                  Eiers representant

Ann Britt Gullstein                          styrer, sekretær