Søknad om barnehageplass og overføring til annen barnehage

Det nærmer seg tid for å søke om barnehageplass for barn som står uten barnehageplass, og eventuelt søke om overføring til annen barnehage dersom det av ulike grunner er ønskelig.

Informasjon om dette finner dere HER. Samt at det er hengt opp på hver gruppes garderobedør. Ved spørsmål, ta kontakt. 

Det er viktig å merke seg at dersom man tidligere har søkt om overføring til annen barnehage, og ikke har blitt imøtekommet, MÅ DET UANSETT SØKES PÅ NYTT for barnehageåret 2017/2018.

 

Hilsen Ann Britt Gullstein, styrer