ORDNINGER MED REDUSERT FORELDREBETALING

For å få et vedtak om redusert foreldrebetaling i barnehage, må man søke til kommunen og dokumentere husholdningens samlede person- og kapitalinntekt. Det er husholdninger med en samlet person- og kapitalinntekt under 486.750 kroner som har rett til redusert foreldrebetaling.

Gratis kjernetid gjelder pr. i dag for 4- og 5 åringer i husholdninger med samlet inntekt under 405.000 kroner. Fra 17.08.16 utvides ordningen til å omfatte også 3 åringer i husholdninger med samlet inntekt under 417.000 kroner. Gratis kjernetid skal gis det barnehageåret som starter det året barnet fyller 3-, 4- eller 5 år.

Foresatte må søke på nytt hvert barnehageår. Søknadsfrist for barnehageåret 2016/2017 er 31. august 2016. Søknader mottatt etter fristen vil bli fattet med virkning fra om med første hele måned etter søknadstidspunktet.

Vi oppfordrer likevel foresatte til å søke før fristen, slik at fakturagrunnlaget blir riktig så tidlig som mulig for det nye barnehageåret.

Søknadsskjema og utfyllende informasjon om ordningene finnes på hjemmesiden til Kristiansund kommune:

søknad om redusert foreldrebetaling

Skjema med dokumentasjon sendes til: Kristiansund kommune, postboks 178, 6501 Kristiansund.

mvh

Elin M. Aspen Barnehagekonsulent