Informasjon om barnehageopptaket 2015

SØKNAD OM BARNEHAGEPLASS I KRISTIANSUND KOMMUNE 2015

Søknadsskjema for barnehageplass, som finnes på Kristiansund kommunes hjemmeside, gjelder for samtlige barnehager. Søknadsfrist er 1. mars

Det må søkes innen fristen for at lovfestet rett til plass jf. barnehagelovens § 12a skal kunne utløses. Søknadsskjema finnes på www.kristiansund.no

NB!

 •   Dersom du tidligere har søkt om barnehageplass og fremdeles står på venteliste, trenger du ikke å søke på nytt

 •   Dersom du allerede har barnehageplass, trenger du ikke søke på nytt for å beholde plassen. Plassen kan beholdes frem til skolepliktig alder eller frem til du evt. sier opp plassen selv.

  Søknad om overføring til annen barnehage/endring av størrelse på plass:

  I forbindelse med hovedopptaket er søknadsfrist for søknader om overføring/endring også 1.mars.

  Foresatte må søke om dette på nytt hvert kalenderår. Søknadsskjema finnes på www.kristiansund.no. Bruk skjema for barnehageplass barnehageåret 2015/2016

  Dersom søknaden om overføring eller endring blir imøtekommet i forbindelse med hovedopptaket, regnes dette som et endelig vedtak og tidligere tilbud faller automatisk bort.

  For mer informasjon: se kommunens hjemmeside på kristiansund.kommune.no