Vi ønsker å rette fokus på førstehåndserfaringerbarns medvirkning og positive opplevelser ute. 

Vår virksomhet vil i stor grad kunne betegnes som oppsøkende i den betydning at vi ønsker å gi barna flest mulig direkte sanseinntrykk.

Motoriske utfordringer under allsidige fysiske rammer for både de yngste og eldste barna i barnehagen er noe vi ønsker å ha fokus på. Vår erfaring er at barna profiterer på å starte tidlig med å ferdes ute. Det er mange sanser som skal stimuleres, og ved å være ute får de mange inntrykk hver dag. Ingen andre miljø gir like store motoriske utfordringer som naturen. Dette er noe barna må få gjøre i sitt eget tempo, og vi ser gode muligheter for å ivareta dette sett ut i fra barnehagens beliggenhet. 

Vår praksis har en dreining mot eksperimenter av ulik størrelse og på ulike arenaer. Ikke nødvendigvis bare de store fysikk-eksperimentene, men like mye de små hverdagseksperimentene. Det å være tilstede for barna, undre seg sammen og rett og slett ha en forskende tilnærming til det meste som skjer rundt oss. Gjennom hele livet er nysgjerrigheten vår viktigste drivkraft for å lære, og dette ønsker vi å ivareta. Vi må sørge for at vi ikke hindrer barns nysgjerrighet i å utvikle seg, men heller jobber for å stimulere og fremelske den naturlige forskertrangen barna besitter.

 

 ©Arena Barn www.arenabarn.no